logo

Monday 17th of June 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 08:%M น.

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพทกท่าน

เพื่อให้การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านสามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติการพิจารณาความดีความชอบได้ที่ >>>>Download

 งานทรัพยากรบุคคล  อาคารปฐมกาล ชั้น 2
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:%M น.
 


Cheap Nike Trainers

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WP Template  Valid XHTML and CSS.