logo

Wednesday 20th of March 2019

ประกาศรับโอนย้ายภายในมหาวิทยาลัยพายัพ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว สังกัดสำนักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:%M น.

คุณสมบัติ

- เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการแนะแนว / การประชาสัมพันธ์
- สามารถพูดในที่สาธารณะได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการแนะแนวหลักสูตร การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา และการจัดบูทนิทรรศการหลักสูตรการศึกษาร่วมกับ สกอ.

2. ติดต่อ ประสานงานกับครูแนะแนวสถาบันการศึกษาต่างๆ การเข้าร่วทวันวิชาการ

3. ประสานงานกับคณะวิชา/วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนการสื่อสารและการนำเสนอหลักสูตรและทุนการศึกษา

4. จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการแนะแนวการศึกษา และพัฒนาช่องทางการสร้างเครือข่ายความสัใพันธ์ครูแนะแนว

5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านหลักสูตร ทุนการศึกษา ข้อมูลสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แก่นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร

6. ออกแนะแนวหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษายังสถาบันการศึกษาต่างๆ และร่วมงานวันวิชาการ โดยเย้นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย

7. ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษากับหน่วยงานการศึกษาของรัฐ และสกอ.ในจังหวัดเชียงใหม่

8. ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทุนการศึกษาไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเน้นพื้นที่ภาคเหนือ ที่ไม่สามารถเดินทางไปแนะแนวการศึกษาได้

9. รวบรวม เก็บบันทึกหลักฐานทุกๆอย่างเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา พร้อมจัดเตรียมเป็นเอกสารรายงานประจำกลุ่มงานและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายสนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล โทร. 053-851478 ต่อ 312
หรือส่งเอกสารสมัครงานที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:%M น.
 


Cheap Nike Trainers

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WP Template  Valid XHTML and CSS.