logo

Sunday 12th of July 2020

ประกาศรับโอนย้ายภายในมหาวิทยาลัยพายัพ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 00:%M น.

 

คุณสมบัติ


-  เพศหญิง หรือ เพศชาย

-  อายุ 25-50 ปี

-  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับคนพิการให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

2. รวบรวมฐานข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการได้รับความดูแล

3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการติดต่อด้านต่างๆ ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรพิการกับมหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานอื่นๆ

4. ให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต การปรับตัว ในมหาวิทยาลัย

5. ดูแลโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการ

6. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาต่างๆกับนักศึกษา

7. ให้บริการงานด้านการประกันอุบัติเหตุ/การประกันสุขภาพแก่นักศึกษา

8. งานสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ภาระงานอื่น

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย

2. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2

โทร. 053-851478 ต่อ 312 หรือติดต่อทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 13:%M น.
 


Cheap Nike Trainers

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WP Template  Valid XHTML and CSS.