logo

Monday 20th of November 2017

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 00:%M น.

คุณสมบัติ
-  เพศ : หญิง 
- อายุ : 25 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- ประสบการณ์ : เคยผ่านการทำงานมาแล้ว
- ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ
1) มีความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการให้คำปรึกษาและแนะแนวได้เป็นอย่างดี
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความอดทน  ซื่อสัตย์  สุจริต
4) มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและนักศึกษา และสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
5) มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และรักในงานด้านเอกสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1) งานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
2) งานทุนการศึกษาจากแหล่งภายนอก
3) งานทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
4) การพัฒนาปรับปรุงเวปไซต์ งานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
5) งานหนังสือเข้า-ออกภายในหน่วยงาน
6) การออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ
7) กิจกรรมต่าง ๆ ของงานทุนการศึกษา
8) การจัดทำงบประมาณ ตั้งเบิก-จ่าย ของงานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
9) การประสานงานกับคณะวิชา เกี่ยวกับข้อมูลของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
10) งานด้านการดูแลนักศึกษาพิเศษ (นักศึกษาพิการ)
11) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อสมัครได้ที่   งานทรัพยากรบุคคล  อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทร. (053)  851478  ต่อ 311, 312  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2559 เวลา 09:%M น.
 


Cheap Nike Trainers

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WP Template  Valid XHTML and CSS.