logo

Monday 16th of July 2018

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 00:%M น.

คุณสมบัติ
-  เพศ : หญิง 
- อายุ : 25 ปีขึ้นไป
-  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
- ประสบการณ์ : เคยผ่านการทำงานมาแล้ว
- ความสามารถพิเศษ และด้านพฤติกรรมที่ต้องการ
1) มีความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการให้คำปรึกษาและแนะแนวได้เป็นอย่างดี
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความอดทน  ซื่อสัตย์  สุจริต
4) มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและนักศึกษา และสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
5) มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และรักในงานด้านเอกสาร

- กรณีเป็นผู้พิการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1) งานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
2) งานทุนการศึกษาจากแหล่งภายนอก
3) งานทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
4) การพัฒนาปรับปรุงเวปไซต์ งานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
5) งานหนังสือเข้า-ออกภายในหน่วยงาน
6) การออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ
7) กิจกรรมต่าง ๆ ของงานทุนการศึกษา
8) การจัดทำงบประมาณ ตั้งเบิก-จ่าย ของงานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ
9) การประสานงานกับคณะวิชา เกี่ยวกับข้อมูลของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
10) งานด้านการดูแลนักศึกษาพิเศษ (นักศึกษาพิการ)
11) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อสมัครได้ที่   งานทรัพยากรบุคคล  อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทร. (053)  851478  ต่อ 311, 312  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2560 เวลา 11:%M น.
 


Cheap Nike Trainers

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WP Template  Valid XHTML and CSS.