logo

Saturday 24th of March 2018

News (ข่าวประกาศทั่วไป)
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 1529
2 ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 716
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ : แนะนำวิธีตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนในระบบออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม 1798
4 ประกาศโอนย้ายภายในมหาวิทยาลัยพายัพ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ 446
5 ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง ประจำบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน 1 อัตรา 605
6 ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา 598
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอสำรวจการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 2613
8 ข่าวประชาสัมพันธ์: การยกเลิกพิมพ์บัตรรับรองสิทธิประกันสังคม และการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม พ.ศ. 2561 180
9 ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งรายชื่อสถานบริการทันตกรรม ที่ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงิน 900 บาท กรณี ถอน อุด ขูด และผ่าตัดฟันคุด 286
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อมในคนวัยทำงาน 1771
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 3


Cheap Nike Trainers

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WP Template  Valid XHTML and CSS.