ประกาศรับโอนย้ายภายในมหาวิทยาลัยพายัพ ตำแหน่ง เลขาสำนักงาน สังกัด สำนักพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา พิมพ์
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 00:%M น.

คุณสมบัติ

- เพศชายหรือเพศหญิง

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

หน้าที่งาน

1. งานสารบรรณ

2. การนัดหมายและการเดินทางของผู้บังคับบัญชา

3. งานฐานข้อมูลสำนักงาน/บุคลากร

4. งานเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

5. งานงบประมาณ

6. งานติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

7. งานดูแลอาคารสถานที่รับจองการใช้ห้องประชุม/ลานอาคารพันธกร

8. งานจัดเตรียมการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา

9. งานออกหนังสือรับรองลูกทหารผ่านศึก

10. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานทรัพยากรบุคคล  อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โทร. (053)  851478  ต่อ 312  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09:%M น.