การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 พิมพ์
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08:%M น.

เรียน ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน

เพื่อให้การประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ท่านสามารถดูกรอบระยะเวลาของการประเมินผลได้ตามลิงค๋นี้ >>>> Download

 

 

 

สนใจติดต่อสอบถาม สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2
โทร. 053-851478 ต่อ 311-313 หรือติดต่อทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16:%M น.