(ด่วนมาก) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จำนวน 2 อัตรา พิมพ์
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:%M น.

 

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 30-45 ปี

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

- มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา

- มีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมของวัยรุุ่นเป็นอย่างดี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สามารถให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

2. ไม่มีภาระเป็นอุปสรรคในการเข้าเวร

3. สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์คับขันได้

 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพที่สนใจโอนย้าย สามารถยื่นแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคลภายใน 6 มีนาคม 2563 นี้

สำนักงานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2

โทร. 053-851478 ต่อ 312 หรือทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2563 เวลา 08:%M น.