ประกาศรับโอนย้ายภายในมหาวิทยาลัยพายัพ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดจำนวน 1 อัตรา พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:%M น.

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือเพศหญิง

2. อายุ ไม่เกิน 30 ปี

3. ระดับการศึกษา ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด

4. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ การทำงานทางการตลาดในภาคธุรกิจหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถพิเศษที่ต้องการ

1. ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

2. การทำงานวิจัย

ผลทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (อย่างหนึ่งอย่างใด) ดังต่อไปนี้

1. TOEFL ตั้งแต่ 500 คะเเนนขึ้นไป

2. TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

3. IELTS เทียบเท่า ตั้งแต่ 5.5 คะแนนขึ้นไป

4. PAYAP TEST ระดับ B2 หรือมากกว่า

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ภาระด้านงานสอน

2. การทำกิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

3. งานประกันคุณภาพ

4. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

สนใจติดต่อสอบถามได้และสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้

เบอร์ติดต่อ 053-851478 ต่อ 312 หรือส่งเอกสารได้ทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:%M น.