logo

Sunday 29th of January 2023

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จำนวน 1 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10:%M น.

คุณสมบัติ

- เพศชายหรือเพศหญิง

- อายุไม่เกิน 40 ปี

- ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- มีประสบการณ์ด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข หรือด้านบริหารจัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

2. รับผิดชอบ ยืม-คืน อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและอาจารย์

3. จัดระเบียบและจัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาในการฝึกเสริมทักษะและประสบการณ์รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล


ผู้สนใจ สามารถยื่นแบบฟอร์มสมัครงานได้ที่สำนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2

โทร. 053-851478 ต่อ 312 หรือทาง E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13:%M น.
 


Cheap Nike Trainers

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WP Template  Valid XHTML and CSS.