logo

Saturday 23rd of September 2023

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการครัว คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 00:%M น.

คุณสมบัติ

- เพศหญิง

- อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ระดับปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวกับอาหารหรือโรงแรม

- มีประสบการณ์ด้านอาหารและโรงแรม

- สามารถพิมพ์เอกสารและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- เป็นผู้ช่วยสอน เตรียมห้องปฏิบัติการสอน ช่วยเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบ และเอกสารประกอบการสอน

- รับผิดชอบการยืมและคืนอุปกรณ์จากหน่วยงานภายนอก

- รับผิดชอบการเบิกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนตามตารางการสอน

- จัดทำเอกสารการเบิกใช้และตรวจรับคืนอุปกรณ์และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

- จัดทำรายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์

- จัดทำรายงานบัญชีอุปกรณ์ภายใน 1 สัปดาห์หลังปิดภาคการศึกษาและก่อนเปิดภาคการศึกษา

- ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ เช่น การปิดไฟ ปิดแอร์ ฯลฯ ก่อนเลิกงานทุกครั้ง

- ปฏิบิติงานตามที่สาขาวิชาญ / คณะ / มหาวิทยาลัย มอบหมาย

 

ติดต่อสมัครได้ที่   สำนักทรัพยากรบุคคล  อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โทร. (053)  851478  ต่อ 311, 312  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14:%M น.
 


Cheap Nike Trainers

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WP Template  Valid XHTML and CSS.