logo

Sunday 29th of January 2023

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี จำนวน 1 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10:%M น.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง/เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี และ/หรือการเงิน

3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เงินเดือน ระหว่างการทดลองงาน ตามที่สหกรณ์กำหนดฯ ทดลองงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ผ่านการทดลองงานปรับเงินเดือน ตามขั้นเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ของสหกรณ์ฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำงานด้านธุรกรรมทางบัญชี และการเงินของสหกรณ์

2. ดูแลทะเบียนทรัพย์สินและบริหารจัดการค่าเสื่อมสินทรัพย์ของสหกรณ์พร้อมทั้งวัสดุสำนักงานคงเหลือ

3. ดูแลจัดทำงบการเงินพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานคณะตรวจสอบกิจการทั้งทางภาครัฐและเอกชน

5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้สนใจสามารถสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่

สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด อาคารเนหะมีย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-1950-9936 หรือ 053-851-478 ต่อ 7672, 7673

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ


4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)


5. สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ


วิธีการคัดเลือก

สหกรณ์ฯจะคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 11:%M น.
 


Cheap Nike Trainers

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WP Template  Valid XHTML and CSS.