logo

Saturday 23rd of September 2023

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 关于招聘一名中文系教师的公告,具体要求如下 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 00:%M น.

คุณสมบัติ 资格:

1. เป็นคนจีน / 中国籍

2. เพศชายหรือเพศหญิง / 男性女性不限

3. อายุ 35 ปีขึ้นไป / 年龄35岁及以上

4. ระดับการศึกษา ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง / 具有中文或相关专业硕士或博士学位

5. มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป / 至少有3年以上的教学经验


หน้าที่ความรับผิดชอบ 职责

1. สอนรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 / 教授大学一年级和四年级学生的课程

2. ช่วยงานของสาขาวิชาภาษาจีน / 协助中文系的工作

3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา / 担任中文系学生的导师

4. เป็นคณะกรรมการต่างๆของคณะฯ ตามความเหมาะสม / 根据需要担任学院委员会成员

5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย / 执行其他分配的任务

 


สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2
โทร. 053-851478 ต่อ 312 หรือติดต่อทาง E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13:%M น.
 


Cheap Nike Trainers

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WP Template  Valid XHTML and CSS.